Lonża z 2 możliwościami wpięcia do przyrządu Monitor

- MOBILE LANYARD

Cena: 99 zł

Kod produktu: BFAL
UDOSTĘPNIJ


OPIS SZCZEGÓŁOWY

Lonża z 2 możliwościami wpięcia, certyfi kowana z przesuwnym przyrządem autoasekuracyjnym MONITOR, do odsunięcia od użytkownika.
- Pozwala użytkownikowi do wpięcia się na krótko lub na długo w zależności od potrzeb:
- Pozycja krótka jest przeznaczona do prac na słabo nachylonej powierzchni lub do ograniczenia wysokości upadku (20 cm).
- Pozycja długa służy do odsunięcia liny asekuracyjnej od użytkownika i zapewnienia większej swobody ruchów (40 cm).
Zalety:
Dostarczona z dwoma zakończeniami PINCH, by utrzymywać łącznik w prawidłowej pozycji na końcu lonży.
Posiada numer indywidualny.
Wytrzymałość: 2200 daN (kg)
Ciężar: 64 g

CE EN 354 : 2010


INFORMACJE TECHNICZNE