BEAL / PRZEMYSŁ /


Liny półstatyczne (norma EN 1891). Pozwalają na dostęp i stabilizację w miejscu pracy. Rodzaje lin półstatycznych: Typ A. Przeznaczone do speleologii, ratownictwa lub prac na wysokości. Zastosowanie: dostęp do miejsca pracy, opuszczanie go, wykonywanie pracy w zwisie. Typ B. Liny o słabszych parametrach niż liny typu A. Podczas użytkowania należy zwracać większą uwagę na ścieranie, zużycie oraz na zmniejszenie ryzyka wystąpienia potencjalnego upadku.