BEAL / PRZEMYSŁ /


Beal oferuje łączniki do wielu zastosowań: asekuracji, zjazdu, dostepu linowego, przemieszczania się na dużych stalowych konstrukcjach.