BEAL / SPORT /


Liny do turystyki kwalifikowanej (turystyki lodowcowej, wysokogórskiej) -  tak naprawdę nie jest to czwarty rodzaj lin. Liny te muszą być co najmniej jedną żyłą liny bliźniaczej.