ŚOI - Środki Ochrony Indywidualnej BEAL - kontrola sprzętu SOI Sprzęt Ochrony Indywidualnej (SOI) (ang. PPE - Personal Protective Equipment) to cała grupa przyrządów, lin, lonży, uprzęży, kasków i innego sprzętu służącego ochronie pracownika przed upadkiem z wysokości i skutkami takiego upadku, który wymaga przeglądów.
Karty przeglądu SOI dostępne do pobrania.

Sprzęt Ochrony Indywidualnej (SOI) (ang. PPE - Personal Protective Equipment) to cała grupa przyrządów, lin, lonży, uprzęży, kasków i innego sprzętu służącego ochronie pracownika przed upadkiem z wysokości i skutkami takiego upadku, który wymaga przeglądów. Karty przeglądu SOI dostępne do pobrania.


SOI można znaleźć pod nazwą Środki Ochrony Indywidualne (ŚOI).

Przebieg kontroli sprzętu, która powinna być wykonywana przynajmniej raz w roku zapisuje się na kartach kontrolnych.
Zapraszamy do nowego działu na stronie, gdzie znajdziecie Państwo karty kontrolne w formie formularzy PDF, przy użyciu których łatwo zinwentaryzować kontrolę poszczególnych elementów sprzętu, również wyłącznie w wersji elektronicznej. Karta kontrolna może służyć zarówno do opisu historii użytkowania i stanu sprzętu Beal jak i innych producentów.

Link do działu informacyjnego:
ŚOI - Środki Ochrony Indywidualnej BEAL - kontrola sprzętu SOI