Trwałość produktów BEAL


TRWAŁOŚĆ LIN BEAL

Trwałość liny zależy przede wszystkim od sposobu jej używania, ale również od wielu czynników technicznych: jakości włókien, zwartości liny, jej elastyczności, ściśnięcia włókien oplotu, ich skręcenia, liczby, ilości...
Bardzo istotna jest również grubość oplotu. Procentowy udział oplotu w linach BEAL można sprawdzić dzięki niniejszemu piktogramowi.

CZAS ŻYCIA PLASTIKOWYCH I TEKSTYLNYCH SOI (Sprzęt Ochrony Indywidualnej) BEAL

  • 5 LAT - CZAS PRZECHOWYWANIA

W dobrych warunkach plastikowe i tekstylne SOI Beal mogą być przechowywane przez 5 lat przed pierwszym użyciem, bez wpływu na przyszły okres użytkowania

  • 10 LAT - CZAS UŻYTKOWANIA

Potencjalny czas użytkowania plastikowych i tekstylnych SOI BEAL wynosi maksymalnie 10 lat

  • 15 LAT - CZAS ŻYCIA

Czas życia plastikowych i tekstylnych SOI BEAL wynosi maksymalnie 15 lat.
Czas życia = czas przechowywania + czas użytkowania

CZAS UŻYTKOWANIA:
Potencjalny czas użytkowania plastikowych i tekstylnych SOI BEAL wynosi 10 lat.
Uwaga: jest to potencjalny czas użytkowania. Może się zdarzyć, że SOI zostanie zniszczony przy pierwszym jego użyciu.
Kontrola określa czy produkt musi zostać wycofany z użycia.
Zalecane jest właściwe przechowywanie produktów.

CZAS ŻYCIA METALOWYCH SOI BEAL
Czas życia metalowych SOI Beal nie jest limitowany.
Uwaga: jest to potencjalny czas życia. Metalowe SOI może zostać zniszczone podczas
pierwszego użycia. To kontrola określa czy produkt musi zostać wycofany z użycia.
Zalecane jest właściwe przechowywanie produktów.