BEAL - informacje o firmie
BEAL to francuska firma, założona w 1950 roku, która jest wiodącym na świecie producentem lin dynamicznych, lin półstatycznych oraz wszelkiego rodzaju lin przemysłowych, ratowniczych, specjalnych. Od kilku lat BEAL rozszerza asortyment produktów, aktualnie oferując szeroką gamę sprzętu wspinaczkowego, speleologicznego, sprzętu do prac na wysokości i dostępu linowego, ratownictwa, arborystyki, interwencji oraz różnego typu akcesoriów.

Produkty BEAL:

Strona internetowa BEAL:

www.beal-planet.com/en/